Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

Koncernen

Logo

    Entreprenad & Anläggningsgruppen tillhör en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår med sitt dotterbolag Westins Kraft och Bro & Väg.

    Foto: Christian Gustavsson

    Om oss

    Ett företag med expertis att utföra arbeten i driftsatta ledningstunnlar

    Bygg & Berglaget, BBL, grundandes 2012 och är det yngsta bolaget i EA Gruppen. Sedan 2015 är BBL ett helägt dotterbolag till Frijo. Samtycke uppstod då både Frijo och BBL är experter på att driva arbeten i driftsatta ledningstunnlar och välbekanta med den utmaning som miljön ställer på organisation, säkerhet, logistik, maskiner med mera. Vi förstår vikten av att kundens samhällskritiska verksamhet behöver fortgå samtidigt som vi utför allehanda bygg- och bergarbeten. Idag är vi cirka 35 medarbetare med kompetens inom bergförstärkning, losshållning och betongarbeten.

    Bolaget har numera kontor på Kammakargatan.

     

    • Grundades år 2012.
    • Är sedan 2015 ett helägt dotterbolag till Frijo.
    Kunder

    Bland annat Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm Exergi.

    Vårt erbjudande

    Konstbyggnad

    Vårt moderbolag Frijo utför byggnadsverk såsom vägportar, stödmurar, broar och bullerskydd.

    Mark- och VA-arbeten

    Vårt moderbolag Frijo utför alla typer av mark- och VA-arbeten såsom vägbyggnation, ny- och omläggning av ledningar, grundläggningsarbeten och finplanering.

    Tunnel- och Bergarbeten

    Vi utför alla typer av underjordsarbeten. Inte de största volymentreprenaderna, utan gärna tekniskt komplicerad sprängning, spräckning, sågning, förstärkning med mera i känslig miljö.

    Infrastruktur

    Vårt moderbolag Frijo har lång och gedigen erfarenhet av entreprenader inom väg, järnväg och ledningsbyggande.